فریب آکادمیک در دانشگاه‌های جهان. امروزه با پدیده‌ی جدیدی مواجهیم که در آن با استفاده از اعتبار و نام یک دانشگاه یا ژورنال علمی، مطلب و محتوایی را «علمی» و «معتبر» می‌نامیم.
مقاله‌فروشی شاید در ایران پدیده‌ای آشنا باشد، اما تقلب علمی و محتوای نامعتبر و نادرست، تنها به ایران و کشور های در حال توسعه محدود نمی‌شود؛ بلکه در بهترین ژورنال‌های علمی نیز می‌توان رد پای آن را دید.
عمق این فاجعه چقدر است؟
چه طیفی از مطالعات و رشته‌های دانشگاهی را شامل می‌شود‌؟
واکنش جامعه‌ی علمی به این فریب آکادمیک چگونه بوده است؟

برای تماشای ویدیو لطفا از فیل-ترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام