قریب به دو سال است که تمام جهان تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، اما این تاثیر تنها به ویروس و بیماری ختم نشده، بلکه بسیاری از رسانه‌ها امروز از موفقیت چین در مقابله با این ویروس صحبت می‌کنند، به گونه‌ای که توجه بسیاری به این مدل حکمرانی جلب شده و آن را به بقیه کشور‌ها توصیه می‌کنند.
آنچه امروز در این تحلیل‌ها دیده نمی‌شود چیست؟
این ادعا تا چه اندازه صحیح است؟

برای تماشای ویدیو لطفا از فیل-ترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام