ویروس کرونا جدیدترین بحران بزرگی‌ست که سراسر جهان را درگیر خود کرده‌ است.؛ بحران‌ها فارغ از نوعشان، چه زلزله و طوفان باشد چه پاندمی و اپیدمی، ضعف و ناتوانی انسان‌ را به رخ ما می‌کشند. درست همان زمان که تصور می‌کنیم بر اوضاع مسلط هستیم و به ساحل آرامش رسیده‌ایم، به چشم بر هم زدنی همه‌ی این خیالات نقش بر آب می‌شود.
طبیعتاً هر انسانی در چنین شرایطی، چه ویروس کرونا چه هر بحرانی، دوست دارد منجی توانمندی به داد او برسد و اوضاع را آن طور که مطلوب اوست؛ سر و سامان دهد.
اینجاست که توجهات به سمت دولت جلب می‌شود.
اما دولت‌ها از بحران چه استفاده‌ای می‌کنند؟

برای تماشای ویدیو لطفا از فیلترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام