ویدیو ۱۲ – آکادمی فریب یا فریب آکادمیک – Academic Hoax

فریب آکادمیک در دانشگاه‌های جهان. امروزه با پدیده‌ی جدیدی مواجهیم که در آن با استفاده از اعتبار و نام یک دانشگاه یا ژورنال علمی، مطلب و محتوایی را «علمی» و «معتبر» می‌نامیم. مقاله‌فروشی شاید در ایران پدیده‌ای آشنا باشد، اما تقلب علمی و محتوای نامعتبر و نادرست، تنها به ایران و کشور های در حال توسعه محدود نمی‌شود؛ بلکه در بهترین ژورنال‌های علمی نیز می‌توان رد پای آن