نگاهی به نبرد گروزنی

در نبرد گروزنی در آگوست ۱۹۹۶ ( این نبرد با عنوان عملیات جهاد یا عملیات گزینه صفر نیز شناخته می شود ) شورشیان چچنی طی یک حمله سریع و غافلگیرکننده کنترل پایتخت چچن، گروزنی ، را به دست گرفتند . نیروهای فدراسیون روسیه طی نبرد قبلی گروزنی ( سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ ) شهر را تصرف کرده بودند و از آن پس یک پادگان بزرگ از نیروهای