کرونا ، بزنگاه مقررات دولتی ـ قوانین و مقررات به این منظور وضع شدند تا رفتار ما انسان‌ها در جامعه را هدایت و اصلاح کنند و شرایط بهتری را برای ما رقم بزنند. البته این ادعای قانونگذار است. علاوه بر این، قانونگذار ادعا دارد که مصلحت اندیش است و می‌تواند با وضع قانون زندگی بهتری را برای شهروندان رقم بزند. این ادعا فارغ از جناج سیاسی در میان همه سیاستمداران مشترک است. در شرایط عادی اگر چه بسیاری از قوانین خطرناک مزاحم به نظر نمی‌رسند. اما بخش بزرگ‌تر کوه یخ زیر آب پنهان است و در بحبوحه بحران محدودیت‌های قانونی ذات مداخله‌گر خود را بیش از پیش نمایان می‌کنند.حال باید گفت با تجربه‌ی کسب شده در پاندمی کرونا، باید به مقررات چگونه نگاه کرد؟
برای تماشای ویدیو از فیلترشکن استفاده کنید!