از جامعه‌ی امروز، انتقادات مختلفی می‌شود و مشکلات زیاد ناشی از آن را بیان می‌کنند.
راه‌حل‌های مختلفی را به عنوان نوش‌داروی موثر تبلیغ کرده و وعده‌ی التیام این مشکلات اجتماعی را می‌دهند؛ این اعمال راهگشا را می‌توان در یک کلام خلاصه کرد: «عدالت اجتماعی»
عدالت اجتماعی چیست و دقیقا چه می‌گوید؟
چه می‌خواهد و بر چه چیزهایی تاکید دارد؟
فصل مشترک تمام آنچه عدالت اجتماعی می‌خوانیم به چه چیز منتهی می‌شود؟
آیا عدالت اجتماعی خطرناک است؟

برای پاسخ، ویدیوی زیر را تماشا کنید.

برای تماشای ویدیو لطفا از فیل-ترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام