روشنگری چیست؟ آیا روشنگری نقطه‌ی عطف تاریخ بشریت است؟ اگر با آن آشنا باشیم، آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین‌ها و شاید مهم‌ترین جریان فکری بعد از رنسانس می‌شناسیم. اما چقدر این گزاره صحیح است؟ روشنگری اتفاقات مهمی همچون انقلاب فرانسه را شکل داد ولی آیا می‌توان آن را مفید دانست؟ انقلاب فرانسه در کنار نقش مثبت خویش در بر هم نزدن نهادهای استعماری آیا آرمانی برای انقلاب‌های جهان است؟ شناخت فیلسوفان و متفکران این عصر باعث می‌شود شناخت بیشتری نسبت به تفکرات شکل گرفته در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، پیدا کنیم. به طور مثال هگل تاثیر مستقیمی بر روی متفکری چون کارل مارکس داشته است. اما آیا نباید آن را به چالش کشید؟ این ویدیو تفکر ما نسبت به روشنگری و تاثیرات آن را به چالشی کوچک اما مهم می‌کشد.

برای تماشای ویدیو از فیل-ترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام 

تماشا در تلگرام