اگر از شما بپرسند حاضرید در چه کشوری زندگی کنید؛ احتمالاً چند نام خاص مدنظرتان خواهد بود. علت این امر چیست؟ رفاه بیشتر؟
اما یک سوال اساسی هنوز پابرجاست که چرا برخی کشورها ثروتمند تر از بقیه هستند؟
عوامل موثر در این امر چیست؟
این ویدیو شما را با دلایل فقر و غنای کشورها آشنا می‌کند.

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام

هم‌چنین تماشا کنید: