طی چند قرن گذشته، تمدن غربی چه از نظرگاه اقتصادی و چه فرهنگی بر جهان حکم‌فرما شد.
در پاسخ به چراییِ این امر و توضیح استیلای غرب بر باقی جهان، نظرات مختلفی مطرح شده‌ است؛ به طور مثال امپریالیسم، برده‌داری، غارت دیگر ملت‌ها، استعمار، جنگ و چپاول.
اما نکته‌ی از نظر دور مانده این است که انجام این کارها بین تمام تمدن‌ها و امپراتوری‌های دیگر در طول تاریخ مشترک بوده و سابقه‌ی این کارها بسیار قبل‌تر از دوران ظهور تمدن غربی به معنی امروز بر می‌گردد.
چه چیزی تمدن غربی جدید را از باقی جهان و باقی تمدن‌ها و امپراطوری‌ها متمایز می‌کند؟
شما چطور فکر می‌کنید؟

برای تماشای ویدیو لطفا از فیلترشکن استفاده کنید!

تماشا در اینستاگرام

تماشا در تلگرام